Liiketoimintasuunnitelma

Jokainen yrittäjä, joka etsii rahoitusta, tarvitsee vakuuttavan bisnesplanin eli liiketoimintasuunnitelman. Sinun on usein selitettävästi lyhyesti mutta selkeästi mitä yrityksesi oikeasti tekee, ketkä ovat asiakkaitasi ja kuinka liiketoimintasi tuottaa rahaa. Liiketoimintasuunnitelma auttaa sinua kuvaamaan mitä haluat saavuttaa yritykselläsi. Se sisältää yksityiskohtaisia tietoja yrityksesi operatiivisista ja taloudellisista suunnitelmista. Bisnesplan auttaa sinua luomaan jaetun ymmärryksen yrityksesi tulevaisuuden suunnasta.
Time
1 päivä
Complexity
Target group
Startup

Käyttövinkkejä

Liiketoimintasuunnitelmaa varten olemme tehneet sinulle Power Point -pohjan. Voit käyttää tekemääsi esitystä esimerkiksi tavatessasi pankkeja tai investoijia. 

Käytä muita Business Makeover -työkaluja tukemaan businesplania. SWOT-analyysi auttaa sinua tunnistamaan vahvuuksia ja heikkouksia yritysideassasi, markkinointimix auttaa markkinointisuunnitelman teossa.

Käyttöohje

Tee liiketoimintasuunnitelmasi seuraamalla seitsemän kohdan listaa alla: 

Vaihe 1:  yritysprofiili

Anna yleisluonteinen kuvaus yrityksestäsi. Kuka ja missä olet? Mikä on tuotteesi? Mitkä ovat tavoitteesi, missiosi ja visioisi? On tärkeää myös kertoa, miten hyvin olet aiemmin onnistunut. 

Vaihe 2: markkina-analyysi

Kuvaile millaisille markkinoilla toimit monelta eri näkökulmasta

  • Asiakasanalyysi kuvaa tavoittelemasi asiakasryhmät ja tarpeet joihin tuotteesi antaa ratkaisun
  • Toimialan analyysi kuvailee markkinoita, joilla kilpailet, sekä tärkeimmät trendit markkinoilla. 
  • Kilpailija-analyysi käsittelee tuotteesi kilpailuetuja verrattuna kilpailijasi tuotteisiin.

Vaihe 3: tuote ja markkinointi

Sisällytä suunnitelmaan tiedot tuotteesi tai palvelusi erityisistä eduista ja ominaisuuksista sekä, mikäli se on tarpeellista, myös immateriaalioikeuksista. Esitä suunnitelma tuotteesi markkinoinnista ja myynninedistämisestä sekä kuinka olet suunnitellut järjestää tuotteesi jakelun. 

Vaihe 4: operaatiot 

Kuvaile avainprosessit, joita yrityksesi tarvitsee voidakseen tuottaa ja toimittaa suunnitellun tuotteen tai palvelun.

Vaihe 5: suunnittelu

Mitkä ovat yrityksesi pitkän tähtäimen tavoitteet? Kerro aikataulutetut tavoitteet bisneksellesi seuraaville 1-3 vuodelle

Vaihe 6: johto ja henkilöstö

Kerro keitä johtoryhmään kuuluu sekä keskeiset työntekijät ja heidän roolinsa. perustele miksi tämä kokoonpano pystyy viemään bisnesplanisi käytäntöön. 

Vaihe 7: talous

Talous on jaettu kahteen osaan:

  • Kustannukset ja tuotot: Kuvaile ansaintamalli eli miten yrityksesi saa tuloja. Kuinka hyvin ansaintamallisi kestää mahdollisia muutoksia tulevaisuudessa? Ajattele seuraavia kolmea vuotta. Tuloja ja kustannuksia estimoimalla voit tuottaa taloudellisia laskelmia seuraaville 1-3 vuodelle. 
  • Rahoitus: Jos tavoittelet ulkopuolista rahoitusta yrityksellesi, käytä tätä osiota apuna miettiessäsi rahoitustarvetta.

Vaihe 8: yhteenveto ja liitteet

Tämä osio on yleensä ensimmäisenä liiketoimintasuunnitelmassa, mutta se kannattaa viimeistellä sen jälkeen, kun kaikki muut osiot ovat valmiina. Yhteenvedossa kerrot lyhyesti suunnitelman pääasiat.

Liitteet tukevat bisnessuunnitelmaasi. Ne voivat sisältää tarkempaa tietoa asiakkaista, taloudesta, teknologiasta tai tuoteesta.