Porterin viisi kilpailutekijää

Viiden kilpailutekijän malli auttaa sinua ymmärtämään mihin valta on keskittynyt liiketoimintaympäristössäsi. Malli auttaa löytämään vahvuutesi kilpailussa. Kuvailet olemassa olevan kilpailun, missä uusien tulokkaiden tai korvaavien tuotteiden uhka on, sekä kuinka paljon tarjoajilla ja ostajilla on vaikutusvaltaa. Parempi käsitys viidestä kilpailuvoimasta mahdollistaa yrityksesi vahvuuksien tehokkaan käytön ja heikkouksien parantamisen.
Time
1 tunti
Complexity
Target group
Startup

Käyttövinkkejä

Voit käyttää mallia yksinkin, mutta tehokkaampaa käyttö on ryhmätyönä, esimerkiksi työtovereiden kanssa.

Lataa viiden kilpailuvoiman malli ja tulosta se isolle paperille. Käytä Post-it lappuja kirjoittaaksesi asioita malliin, tällä tavalla on helppo lisätä tai muuttaa asioita ja pitää keskustelu jatkuvana. Katso myös esimerkkiä ja opi tämän työkalun soveltamisesta.

Käyttöohje

Viiden kilpailuvoiman mallin mukaan olemassa on viisi voimaa, jotka määrittävät yrityksesi kilpailukyvyn. Käytä tätä mailla ymmärtääksesi asemasi kilpailussa. Merkitse kunkin voiman kohdalle on se korkea, keskinkertainen vai matala.

Nykyisen kilpailun intensiivisyys

Ota selville yrityksesi olemassa olevat kilpailijat. Kirjoita ylös kilpailevien yritysten nimet ja kuinka suuria ne ovat. Arvioi kuinka vaativa kilpailu on ja onko tarjoamissasi tuotteissa/palveluissa eroja jo markkinoilla olevien kanssa.

  • Jos yritykselläsi on paljon kilpailijoita, jotka tarjoavat samanlaisia palveluita, on yrityksesi vaikutusvalta markkinoilla rajallinen. Tarjoajat ja ostajat voivat helposti valita jonkun toisen yrityksen. 
  • Jos tuotteesi on ainutlaatuinen, on vaikutusvaltasi markkinoilla paljon suurempi, sillä tarjoajilla ja ostajilla ei ole vaihtoehtoja

Korvaavien tuotteiden uhka

Korvaavat tuotteet tai palvelut tarjoavat vaihtoehdon sille mitä sinä tarjoat. Kirjoita ylös tuotteet tai palvelut, jotka voivat toimia vaihtoehtoina asiakkaillesi. 

  • Jos korvaavia tuotteita on useita, ostajien on helppo löytää vaihtoehtoinen ratkaisu ja yrityksesi vaikutusvalta on rajallinen. 
  • Jos tuotteellesi ei ole korvaavia tuotteita, on yritykselläsi suuri vaikutusvalta vaihtoehtojen puutteen takia.

Uusien tulokkaiden uhka

Uudet tulokkaat ovat yrityksiä, jotka haluavat liittyä markkinoillesi. Yrityksesi vaikutusvaltaan vaikuttaa toisten yritysten mahdollisuudet liittyä markkinoille. Uusien kilpailijoiden on helppo liittyä, kun markkinoille tulon kustannukset, skaalaedut ja vaadittu tietotaso ovat pieniä ja teknologiat eivät ole suojattuja. Kirjoita ylös potentiaaliset uudet tulokkaat ja alalle pääsyn esteet. 

  • Jos alalle pääsyyn ei ole esteitä tai esteet ovat matalia, on uusien yritysten helppo aloittaa samoilla markkinoilla kilpailu. 
  • Jos alalle pääsyyn on paljon esteitä, on yrityksesi helpompi pitää asemansa markkinoilla ja käyttää sitä hyväkseen.

Toimittajien vaikutusvalta

Tuotteita tarjoavien yritysten suuri vaikutusvalta johtaa korkeampaan resurssien hintaan. Tarjoajien vaikutusvalta on sidottu tarjoajien määrän markkinoilla. Merkitse ylös mistä toimittajista yrityksesi on riippuvainen resurssien saamiseksi ja kuinka moni muu tarjoaa samoja resursseja. Ota myös selville kuinka vaikeaa tarjoajan vaihtaminen on.

  • Jos markkinoilla on paljon tarjoajia, yksittäisellä tarjoajalla on vain vähän vaikutusvaltaa ja ei mahdollisuutta vaikuttaa hintaan. 
  • Jos tarjoajia on vähän tai vain yksi, tarjoajilla on paljon vaikutusvaltaa ja mahdollisuus vaikuttaa hintaan. 

Ostajien vaikutusvalta

Ostajien suuri vaikutusvalta tarkoittaa, että ostajien on helppo laskea tuotteesi hintaa. Ostajien vaikutusvalta määrittyy markkinoilla olevien ostajien mukaan. Kirjoita ylös kuinka paljon ostajia markkinoillasi on. Kuvaile myös onko yrityksesi riippuvainen ostajista vai ovatko ostajat riippuvaisia yrityksestäsi.

  • Mitä enemmän ostajia, sitä vähemmän yksittäisellä ostajalla on mahdollisuus vaikuttaa hintaan. 
  • Mitä vähemmän ostajia, sitä helpompi yksittäisen ostajan on vaikuttaa hintaan. Yrityksesi on riippuvainen näistä ostajista.