PESTLE analyysi

PESTLE analyysi auttaa sinua arvioimaan ulkoisia tekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa yritystoimintaasi. Ne jaotellaan poliittisiin, taloudellisiin, sosiaalisiin, teknologisiin, oikeudellisiin ja ympäristötekijöihin. Kun sinulla on selkeämpi kuva näistä toimintaasi vaikuttavista asioista, pystyt paremmin ymmärtämään bisneksesi aseman ja potentiaalin markkinoilla.
Time
2 tuntia
Complexity
Target group
Startup

Käyttövinkkejä

Lataa ja tulosta PESTLE pohja, käytä sitä ideapalaverissa. Voit hakea inspiraatiota PESTLE esimerkistä, joka on tehty McDonaldsille. 

Käyttöohje

PESTLEn kukin kirjain vastaa yhtä tekijäryhmää. Mieti kunkin kategorian kohdalla millaisia trendejä tai muutoksia olet havainnut, jotka voisivat vaikuttaa liiketoimintaasi. Nämä tekijät voivat vaikuttaa joko negatiivisesti, mutta ne voivat myös tarjota mahdollisuuksia. Voit merkitä ne esimerkiksi lisäämällä värin: punainen negatiivisille ja vihreä positiivisille.

Poliittiset tekijät 

Hallituksen tekemät päätökset kuuluvat poliittisiin tekijöihin. Ajattele vaikka päätöksiä liittyen sääntöihin, lakeihin, rajoituksiin, tariffeihin, jne. Maan hallituksella on suuri vaikutus julkiseen infrastruktuuriin mutta yhtä lailla myös talouteen. Verosääntely ja hallituksen ohjelmat ja rahoitus voivat merkittävästi vaikuttaa liiketoimintasi onnistumiseen. Kirjoita taulukkoon ne säännöt, lait, rajoitukset, rahoitukset, tariffit jne., jotka ovat merkityksellisiä sinun bisneksellesi.

Taloudelliset tekijät

Maan taloudellinen tilanne vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka bisneksesi kannattaa. Ajattele taloudellisia tekijöitä kuten lainakorkoja, vaihtokursseja, inflaatiota, taloudellista kasvua, työllisyyttä jne. Kirjoita taulukkoon ne, jotka eniten vaikuttavat sinun yrityksesi toimintaan.

Sosiaaliset tekijät

Sosiaaliset tekijät liittyvät maan tai alueen demograafisiin ja kulttuurisiin aspekteihin. Demografiatekijöitä ovat muun muassa ikäjakauma, koulutustaso, populaation kasvunopeus, sukupuolijakauma jne. Kulttuuriin liittyviä asioita ovat asenteet, uskomukset, arvot jne. Kirjoita taulukkoon ne asiat, jotka vaikuttavat bisnekseesi eniten.

Teknologiset tekijät

Teknologinen kehitys markkinoillasi määrittää usein mihin teknologioihin sinun yrityksesi tulisi investoida, jotta pysyt kehityksessä mukana. Teknologisia tekijöitä voivat esimerkiksi olla automaatio, tekniset innovaatiot, tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit ja teknologian muutosnopeus. Kirjoita taulukkoon ne teknologiat, jotka ovat tärkeitä alallasi ja kuvaa kuinka kehittyneitä ne ovat.

Oikeudelliset tekijät

Suuri määrä lakeja rajoittaa sitä miten voit tehdä bisnestä. Ajattele työllistämiseen liittyviä sääntöjä, tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa, mainos- ja markkinointirajoituksia, verkkokauppaan liittyviä sääntöjä ja monia muita. Kirjoita taulukkoon ne asiat, jotka vaikuttavat bisnekseesi eniten.

Ympäristötekijät

Ympäristötekijöitä ovat muun muassa sää, maantieteellinen sijainti, ilmasto ja ilmastonmuutos.  Tärkeitä ovat myös ekologiset tekijät, kuten rajalliset luonnonresurssit, kierrätys, jätteet jne. Kirjoita taulukkoon ne asiat, jotka vaikuttavat bisnekseesi eniten.