Persona

Persona auttaa sinua ymmärtämään paremmin ja visualisoimaan kohdeasiakkaasi. Se on kuvitteellinen hahmo, joka kuvaa tyypillisen asiakkaan persoonallisuutta, kiinnostuksia, kipupisteitä, tavoitteita ja käyttäytymistä. Personan kuvaamisen jälkeen on helpompaa tehdä tietoisia päätöksiä tuotteesi tai palvelusi kehittämisestä ja kohdentamisesta. Personaa voidaan käyttää myös silloin, kun asiakkaasi ei ole kuluttaja vaan yritys. Voit silloin hyödyntää organisataa, yritysasiakkaille muokattua mallia.
Time
2 tuntia
Complexity
Target group
Startup

Käyttövinkkejä

Voit hyvin käyttää työkalua yksinkin, mutta usein on tehokkaampaa tehdä työtä ryhmässä, esimerkiksi kollegoiden kanssa. Työkalua on helppo käyttää itse eikä se vaadi ammattilaisen apua.

Käytä joko persona tai organisata -mallipohjaa. Katso esimerkkejä personasta (Carol) ja organisatasta (Retimed). 

Käyttöohje

Valitse ensin haluatko tehdä personan vai organisatan. Jos asiakkaasi ovat kuluttajia (B2C), luo persona. Jos asiakkaasi ovat yrityksiä (B2B) luo organisata. 

Persona

Persona on tyypillinen asiakas, joka hankkii yrityksesi tuotteen tai palvelun. Yritykselläsi voi olla usean tyyppisiä asiakkaita, mutta yhdellä Personalla kuvaat vain yhtä näistä tyypeistä.  

Luodaksesi eloisan Personan, aloita lisäämällä kuva henkilöstä ja anna Personallesi nimi. Poimi kaikesta kohdemarkkinoiden kanssa vuorovaikutuksessa saamistasi ideoista seuraavat tiedot:

 • Kuvaus: Anna Personallesi persoonallisia ominaisuuksia, kuten nimi, ikä, sukupuoli, ammatti, sivilisääty, sijainti, jne.
 • Persoonallisuus: Millainen persoonallisuus on Personasi? Onko hän introvertti vai ekstrovertti? Tekeekö hän tarkasti harkittuja päätöksiä vai päättääkö hän intuituition perusteella? 
 • Lainaus: Mikä on Personasi motto? Vaihtoehtoisesti kuvaile yhdellä virkkeellä mikä tekee Personasta sen mikä hän on ja mitä hän tekee. 
 • Tavoite: Mitä Persona haluaa tavoittaa tai tehdä?
 • Turhautuminen: Mistä syistä Persona on onneton tai tyytymätön? Mitä Persona kaipaa lisää elämässään? 
 • Bio: Mitkä ovat tärkeimmät ominaisuudet, jotka ovat tyypillisiä tälle Personalle?
 • Kiinnostuksen kohteet: Mitä harrastuksia tai intohimoja Personalla on työnsä lisäksi?
 • Preferoitu kanava: Mitä kanavia Persona yleensä käyttää ollessaan yhteydessä yrityksiin?
 • Brändit: Mille brändeille Persona on uskollinen ja ostaa? 

Organisata

Samaan tapaan kuin Persona, Organisata auttaa käsittelemään tietoa, jota sinulla on asiakkaistasi tai kohdemarkkinoista.

Luodaksesi eläväisen Organisatan, aloita antamalla sille nimi. Poimi kaikesta kohdemarkkinoiden kanssa vuorovaikutuksessa saamistasi ideoista seuraavat tiedot:

 • Yrityksen profiili: anna Oganisatallesi realistiset piirteet, kuten nimi, toimiala, tuotteet ja palvelut, sijainti, koko, jne.
 • Tarjooma: Mitä tuotteita tai palveluita organisata tarjoaa? 
 • Mission: Mitä on Organisatan missio? 
 • Tavoite: Mitä Organisata haluaa saavuttaa? 
 • Kipupisteet: mistä syistä Organisatasi on onneton tai mitkä ovat ne asiat, jotka puuttuvat Organisatan toiminnasta tai tuotteista?
 • Kohderyhmä: Ketkä ovat Organisatan asiakkaita?
 • kanavat: Mitä kanavia Organisata hyödyntää kontaktoidakseen (potentiaalisia) asiakkaitaan? 
 • Uudet trendit ja kehityssuunnat: Mitä muutoksia tapahtuu Organisatan markkinoilla?

Uhkat: Millaisia uhkia on näkyvissä Organisatan markkinoilla?