Markkinointikortit

markkinointikortit auttavat sinua huomaamaan mitä kaikkea tarvitaan parhaaseen asiakasviestittämiseen. Markkinointiviesteillä pyritään usein tavoittamaan asiakkaat ja saamaan heidät tietoisiksi yrityksen tuotteista tai palveluista. Jokainen kortti antaa sinulle esimerkin siitä, kuinka voit rakentaa viestin. Selkeä viesti tavoittaa paremmin asiakkaasi. Kukin kortti esittelee yhden esimerkin miten voit luoda viestisi. Kortit on jaettu kuuteen ryhmään: Tavoitteet, jotka haluaisit saavuttaa; Viestisi muoto; sisältö; viestintäkanava; mittarit, joilla mitataan onnistumista; ja emootiot, joita haluaisit asiakkaasi tuntevan. Selkeällä viestillä saavutat paremmin asiakkaasi.
Time
2 tuntia
Complexity
Target group
Startup

Käyttövinkkejä

Voit käyttää kortteja itseksesi, mutta tehokkaampaa on käyttää niitä ryhmässä, kuten työtovereiden kanssa tai alasi asiantuntijoiden kanssa.

Käytä markkinointikortteja  miettiessäsi viestiä (potentiaalisille) asiakkaille. Katso esimerkki ReadID-ohjelmistosta saadaksesi inspiraatiota ja oppiaksesi markkinointikorttien käytännön soveltamisesta.

Käyttöohje

Määritä markkinointiviestisi noudattamalla yhdeksää vaihetta. 

Vaihe 1: Asiakkaat

Aloita kuvaamalla (potentiaaliset) asiakkaasi, jotka vastaanottavat viestisi. Tee tästä ryhmästä elävämpi kuva lisäämällä sille ominaisuuksia, kuten ikä, sukupuoli, elämäntapa ja kiinnostuksen kohteet. Jos asiakas on yritys, lisää tietoja, kuten koko, toimiala ja tuotteet. Mutta pidä kuvaus yksinkertaisena, älä käytä liian monta sanaa.

Vaihe 2: Tuote tai palvelu

Kuvaile tuote tai palvelu, johon viesti liittyy. Yleensä markkinointiviestiä käytetään luomaan näkyvyyttä yrityksesi tarjoamalle tuotteelle. Jos viestisi ei liity tuotteisiisi tai palveluihisi, voit jättää tämän tilan tyhjäksi.

Vaihe 3: tavoitteet

Pitäen asiakkaasi ja tuotteesi mielessäsi voit valita viestisi tavoitteen. Mitä haluat saavuttaa, sillä että (potentiaaliset) asiakkaasi kuulevat viestisi? Haluatko lisää myyntiä vai vain lisää näkyvyyttä markkinoilla?

Vaihe 4: Formaatti

Valitse tilanteeseen parhaiten sopivat formaatit. Kuinka viestisi tavoittaa asiakkaasi? Olisiko sopiva muoto video, infografia vai teksti?

Vaihe 5: Kanava

Valitse kanava(t) viestin lähettämistä varten. Viestisi on välitettävä jotenkin potentiaalisille asiakkaillesi. Tarvitset kanavan viestin jakeluun. Haluatko käyttää sosiaalisen median kanavia vai perinteisempiä kanavia, kuten televisio?

Vaihe 6: Sisältö

Valitse viestisi sisältö. Sinun on myös mietittävä, mikä sisältö houkuttelee (potentiaalisia) asiakkaitasi. Kiinnostuisivatko he tietokilpailusta, testistä, oppaasta tai tuote-esitteestä?

Vaihe 7: Mittarit

Valitse oikeat mittarit. Vain mittaamalla tiedät saavutitko tavoitteesi. Tarvitset mittareita viestin onnistumisen mittaamiseen. Haluatko mitata verkkosivustojesi uusien kävijöiden määrää, positiivisia arvosteluja, keskimääräistä tuottoa per asiakas vai tykkäämisiä Facebookissa?

Vaihe 8: Tunne

Valitse tunne, jonka haluat saada aikaiseksi viestilläsi. Viestin on kiinnitettävä (potentiaalisten) asiakkaidesi huomio. Haluatko (potentiaalisten) asiakkaidesi pitävän viestiäsi valaisevana, kiehtovana tai yllättävänä?

Vaihe 9: Päätelmä

Katso kokonaisuutta - sopivatko kortit keskenään? Esimerkiksi vastaavatko mittarit ja tavoitteet toisiaan?