Toteutussuunnitelma

Toteutussuunnitelma auttaa sinua saamaan käsityksen vaiheista ja toimista, jotka ovat tarpeen muutoksen tai innovaatioiden tekemiseksi yrityksessäsi. Työkalu antaa ymmärryksen kaikista tarvittavista toimista. Uuden idean keksiminen on tärkeä asia, mutta miten aiot toteuttaa sen onnistuneesti yrityksessäsi? Toteutussuunnitelman avulla saat aikataulun, jolla on selkeä aikajana.
Time
2 tuntia
Complexity
Target group
Startup

Käyttövinkkejä

Voit laatia toteutussuunnitelman itse, mutta tehokkaampaa se on, jos teet sen ryhmässä, kuten niiden työtovereiden kanssa, joihin muutos vaikuttaa.

Tulosta toteutussuunnitelman malli käytettäväksi aivoriihessä. Käytä post-it -lappuja lisätäksesi tekstejä toteutussuunnitelmaan. Tällä tavalla voit helposti lisätä tai siirtää niitä tarvittaessa.

Tutustu Fleurs Flowers -esimerkkiin inspiraation saamiseksi ja ota siitä oppia oman toteutussuunnitelman tekemiseen. 

Käyttöohje

Yrityksesi pitkäaikainen visio sisältää monia mahdollisia innovaatioita. Toteutussuunnitelma laaditaan yhdelle näistä innovaatioista kerrallaan. Toteutussuunnitelma auttaa sinua määrittelemään konkreettiset toimet, jotka ovat tarpeen muutoksen toteuttamiseksi, asettamaan ne aikajanalle ja ymmärtämään selvästi, kuka on vastuussa. Luo toteutussuunnitelma seuraavien vaiheiden mukaan.

Vaihe 1: Kuvaa innovaatio

Mikä on ideasi ja miten se toimii yrityksessäsi? Kuvaile mistä innovaatio koostuu, syy innovaatiolle ja mitä sillä haluat saavuttaa yrityksessäsi.

Vaihe 2: Kuvaile toteutettavat toimet

Jotta muutoksista tulisi totta, sinun on ryhdyttävä toimeen. Usein muutoksella on vaikutusta useisiin eri liiketoimintayksiköihin. Määritä liiketoimintayksiköt, joihin muutos vaikuttaa, ja määrittele toimenpiteet, jotka tulisi tehdä. Muista mainita tietyt toimet, esimerkiksi: "Järjestä myyntikoulutus", "Muuta tuoteluetteloa" tai "Luo Facebook-sivu".

Kuvaile jokaiselle liiketoimintayksikölle, mitkä toimenpiteet sen olisi toteutettava:

  • Henkilöstö: Onko sinun palkattava uusia työntekijöitä? Puuttuuko yrityksestäsi oleellista tietämystä? Aiotko ulkoistaa toimintaa tai hankkia uusia taitoja?
  • Prosessit: vaatiiko innovaatiosi uuden tavan organisoida prosesseja? Tarvitaanko uutta työmenetelmää? Onko tarpeen perustaa uusi yksikkö? Onko erilainen hallintotyyli tarpeen?
  • Teknologia: Onko tällä hetkellä käyttämäsi teknologia riittävä uudelle liiketoiminnalle? Vai onko sinun investoitava uuteen teknologiaan? Tarvitsetko uusia tietojärjestelmiä?
  • Osaaminen ja materiaalit: voitko hyödyntää olemassa olevaa osaamista ja materiaaleja uudelleen? Aiotko hankkia uutta osaamista tai tietämystä, jonka immateriaalioikeudet on suojattava? Onko tarpeen ostaa uusia materiaaleja tai tarvikkeita?
  • Kumppanit: tarvitsetko uusia yhteistyökumppanieta? Pystytkö jakelemaan uutta tuotetta tai palveluitasi nykyisten kumppaneidesi kanssa?
  • Markkinointi ja myynti: Onko markkinatutkimus ja myynninedistäminen välttämätöntä? Onko nykyisiä markkinointityökaluja mukautettava muutokseen? Haluatko käyttää muita kanavia tai teknologiaa markkinointiin ja myyntiin?

Vaihe 3: Määrittele kriittiset muutoskohdat

Joillakin toimenpiteillä on suuri vaikutus yritykseesi. Merkitse nämä toimet kriittisiksi. Ne todennäköisesti vaativat myös enemmän valmistelua. Esimerkkejä kriittisistä hetkeistä ovat toimet:

  • Joita ei voi peruuttaa, esimerkiksi yksikön sulkeminen tai työntekijän erottaminen;
  • Johon liittyy suuri riski, esimerkiksi uuden tekniikan kehittäminen, joka vaatii suuria investointeja. 

Vaihe 4: Aikatauluta 

Aseta tehtävät aikajanalle. Huomaa, että jotkut toiminnot ovat riippuvaisia muista toiminnoista. Varmista, että riippuvuudet tunnistetaan, esimerkiksi antamalla niille sama väri. Vaiheet, joissa ei ole riippuvuuksia, voidaan suorittaa samanaikaisesti muiden kanssa. Varmista, että kullekin tehtävälle on nimetty vastuutaho ja että sillä on selkeä määräaika.

Huomaa: muutos on prosessi. Päivitä säännöllisesti aikataulua huomioiden muutokset yrityksessäsi  (vaihdokset henkilöstössä,  uusi tietämys). Ovatko kaikki toimet edelleen oikeassa järjestyksessä vai onko suunnitelmaa tarkistettava?