Bisnesmallin stressitesti

Bisnesmallin stressitesti auttaa sinua ymmärtämään miten hyvin bisnesmallisi kestää tulevaisuuden tuomia muutoksia. Muutokset markkinoilla, yhteiskunnassa ja teknologiassa saattavat vaikuttaa liiketoimintamalliisi. Stressitestin avulla voit tunnistaa liiketoimintamallisi vahvuudet ja heikot kohdat. Se auttaa sinua löytämään uusia mahdollisuuksia ja vahvistamaan bisnesmalliasi.
Time
4 tuntia
Complexity
Target group
Advanced

Käyttövinkkejä

Stressitesti on parhaimmillaan ryhmätyönä. Ryhmän jäsenten tulee olla perillä yrityksesi toiminnasta. Voit myös hyödyntää ulkopuolista asiantuntemusta. 

Tulosta Stressitesti-mallipohja isolle paperille. Uber esimerkistä voit saada ideoita..

Käyttöohje

Stressitestissä liiketoimintamallia tarkastellaan kuinka hyvin se kestää poliittisten, taloudellisten, yhteiskunnallisten, teknologisten, markkinoilla ja sääntelyssä tapahtuvia muutoksia. Jotkut muutoksista ovat varmoja, kuten väestön ikääntyminen ja jotkut epävarmoja, kuten taloudellinen kehitys. Arvioi bisnesmallisi kestävyyttä seuraavasti:

Vaihe 1. Kuvaa liiketoimintamalli

Kuvaa bisnesmallisi elementit vastaamalla kuka, mitä, miten ja miksi kysymyksiin. 

Kuka - asiakkaat

Kuka ostaa tuotteesi? Kuvaa lyhyesti asiakkaasi

Mitä – tuote ja arvolupaus

Mitä tuotetta tai palvelua yrityksesi tarjoaa? Kuvaile ja selitä asiakkaan ongelma, jonka se ratkaisee. Mitä etuja tuotteellasi tai palvelullasi on kilpailijoihin nähden?

Miten - aktiviteetit ja kumppanit

Kuvaile, kuinka tuotteesi tai palvelusi valmistetaan. Millä toimenpiteillä saat toimitettua tuotteesi tai palvelusi asiakkaalle? Ajattele esimerkiksi koneita ja henkilöstöä, jotka ovat elintärkeitä tuotteen tai palvelun tuottamisessa. Ketkä ovat kumppaneita, jotka tekevät tuotteesta tai palvelusta mahdollisen?

Miksi - kustannukset ja tulot

Mitkä ovat suurimmat kulusi? Kuvaile ne osat yrityksessäsi tai tuotteessasi, jotka vievät eniten rahaa. Sitten keskity siihen, miten ansaitset rahaa. Mikä on ansaintamallisi? Ansaitsetko rahaa vain myymällä tuotetta tai palvelua, onko sinulla muita tulolähteitä?

Vaihe 2. Valitse kolme tärkeintä kehityssuuntaa

Yritykseesi vaikuttaa suuri määrä muutoksia liiketoimintaympäristössä. Ajattele muutoksia tai trendejä markkinoillasi. Katso seuraavia aiheita ja pohdi, mitkä ovat yrityksesi kannalta merkityksellisiä.

  • Politiikka: lait ja asetukset, poliittinen vakaus ja kauppasopimukset tai rajoitukset;
  • Talous: talouskasvu, korot, inflaatio, valuuttakurssit;
  • Yhteiskunnallinen: kulttuuri, terveys, väestönkasvu, ikäjakauma, työetiikka;
  • Teknologia: innovaatio, kehitys, uudet laitteet (tietokoneet, puhelimet, tabletit), uudet ohjelmistot;
  • Ympäristö: sää, ilmasto, ympäristötietoisuus.

Kirjoita yrityksesi kolme tärkeintä kehityssuuntausta. Valitse ne, joilla mielestäsi on suurin vaikutus yritykseesi. Tietysti voit myös valita vain yhden tai kaksi kehitystä.

Vaihe 3. Tarkastele liiketoimintamallin kestävyyttä

Tarkastele liiketoimintamallisi kestävyyttä, jos kehityssuuntaus toteutuisi. Arvio mihin elementtiin (kuka, mikä, miten ja miksi) sillä olisi vaikutusta. Katso, onko vaikutus negatiivinen vai positiivinen. Saadaksesi selkeän kuvan kehityksen vaikutuksista havainnollista niitä väreillä:

  • Punainen: osoittaa, että tämä osa bisnesmallistasi ei ole enää elinkelpoinen. Tässä tapauksessa kehityssuunta on vaarana yritykselle. 
  • Oranssi: tarkoittaa, että tämä osa bisnesmallia ei ole enää kestävä ja asiaan on kiinnitettävä tilanteen mukaan huomiota 
  • Vihreä: osoittaa, että kehityssuuntaus vahvistaa tätä osaa bisnesmallia.
  • Valkoinen: vaikutusta on vähän tai ei ollenkaan.

Vaihe 4: yrityksesi vahvuudet ja heikkoudet

Katso analyysiä. Kuinka vastakkainasettelu muutostrendin ja yrityksesi välillä näyttää?

Missä ovat vahvuudet? Nämä ovat paikkoja, jotka värjäsit vihreäksi. Nämä osat on hyvin organisoitu, jos muutostrendi toteutuu.

Missä ovat heikot kohdat? Nämä ovat oranssin ja punaisen värisiä. Kysy itseltäsi, miten kehityssuuntaus vaikuttaa yritykseesi? Varsinkin jos huomaat, että yrityksesi yksi tietty elementti on punainen erilaisille kehityksille. Tämä osoittaa, että tämä osa on heikko kohta bisnesmallissasi.

Vaihe 5: tee bisneksestäsi kestävämpi

Ajattele konkreettisia toimia, joilla voit lieventää tai jopa poistaa kielteisiä vaikutuksia. Tämä tekee yrityksestäsi vahvemman. Tarkastele uudemman kerran argumentteja, joiden perusteella väritit elementin punaiseksi tai oranssiksi. Tämä auttaa miettimään konkreettisia toimia. Tee luettelo toimista, joita tarvitaan yrityksesi lujittamiseksi.