Bisnesmallimittarit

Bisnesmallimittarit auttavat sinua seuraamaan bisneksesi suorituskykyä. Voit valita mittareita neljästä luokasta: palvelun laatu, asiakastyytyväisyys, on-line potentiaali ja taloudellinen kannattavuus. Näiden indikaattorien mittaaminen ja seuranta auttavat sinua ymmärtämään, kuinka yritykselläsi menee ja pitäisikö sinun tehdä muutoksia.
Time
1 tunti
Complexity
Target group
Startup

Käyttövinkkejä

Voit käyttää bisnesmallimittareita itseksesi, mutta myös yhdessä muiden kanssa. Kortit herättävät keskustelua siitä, kuinka voit parhaiten mitata yrityksesi (ideasi) suorituskykyä.

Lataa kortit valitaksesi yrityksesi kannalta merkityksellisistä mittareita. Katso esimerkkiä SportsGymistä saadaksesi inspiraatiota ja oppiaksesi korttien soveltamisesta käytännössä.

Käyttöohje

Kun haluat innovoida tai kasvattaa yrityksesi toimintaa, on tärkeää olla selvä näkemys siitä, mitä haluat saavuttaa. Selkeillä tavoitteilla voit määritellä mittarit näiden tavoitteiden saavuttamisen seuraamiseksi.

Kun määrittelet tavoitteitasi, ole fiksu (=SMART)! SMART on lyhennelmä hyvän mittarin periaatteista: Selkeä, Mitattava, Aikaan sidottu, Realistinen ja Tasapainoinen. Noudattamalla näitä periaatteita pystyt muodostamaan mittareita, jotka ovat fiksuja.

Mittarikategoriat

Bisnesmallimittarit työkalu sisältää 32 mittarin korttipakan. Kortit on jaettu neljään luokkaan: palvelun laatu, asiakastyytyväisyys, online-kyky ja taloudellinen kannattavuus.

Palvelun laatu

Indikaattorit palvelusi tai tuotteidesi laadusta, esimerkiksi tuotemerkkitietoisuus tai virheiden prosenttiosuus.

Asiakastyytyväisyys

Indikaattorit, kuinka tyytyväisiä asiakkaasi ovat tuotteeseesi tai palveluusi, esimerkiksi net Promotor Score (NPS) tai ristiinmyyntisuhde.

Online-kyky

Indikaatorit, kuinka suoriudut verkossa, esimerkiksi yksittäisten kävijöiden lukumäärä tai verkkosivustosi sivun näyttökerrat.

Taloudellinen kannattavuus

Indikaattorit yrityksen taloudellisesta tuloksesta, esimerkiksi kannattavuus tai sijoitetun pääoman tuotto.

Bisnesmallimittarit 

Kukin kortti kuvaa yhden mittarin ja miksi se voisi olla tärkeä yrityksellesi. Kortissa kerrotaan myös kuinka mittaus voidaan tehdä ja seurata käytännössä. Mittaus voi perustua seuraaviin:

  • Kysely: kysymyksiä asiakkaille kvantitatiivisten asiakastietojen keräämiseksi;
  • Haastattelu: vuoropuhelu asiakkaiden kanssa syvemmän asiakasnäkemyksen keräämiseksi;
  • Web- tai sovellusanalyysit: analyysi siitä, kuinka asiakkaat ovat vuorovaikutuksessa verkkosivustosi tai sovelluksesi kanssa;
  • Talousjärjestelmien tiedot: kassavirtojen, kustannusten ja tulojen analyysi;
  • Tilauksenhallintajärjestelmien tiedot: tilauksien ja tomitusten analyysi;
  • Tuotantojärjestelmien tiedot: tuotantoprosessien ja tuotteiden analyysi;
  • Tukipalvelujärjestelmien tiedot: asiakaspalvelun analyysi.

Bisnesmallimittarit -peli

Voit käyttää lähtökohtana nykyistä tai uutta yritysideaa. Pyydä ensin yhden pelaajan kuvata liiketoimintanne. Sitten kullekin pelaajille annetaan vastuuksi yksi neljästä kategoriasta ja hänelle annetaan kyseiseen luokkaan kuuluvat kahdeksan korttia. Pelaajat saavat viisi minuuttia kahden kortin valitsemiseen, jotka hänen mielestään mittaisivat parhaiten kuvatun liiketoiminnan suorituskykyä ja etenemistä. Sitten pelaajat laittavat kortit pöydälle ja selittävät lyhyesti, miksi he valitsivat ne. Niitä mittareitat, joilla on vakuuttavimmat argumentit, voidaan sitten kehittää edelleen.