Business Model Canvas

Business Model Canvas auttaa sinua visualisoimaan bisnesmallisi. Sen avulla kuvaat kuinka yrityksesi luo, tuottaa ja kaappaa arvoa. Bisnesmalli antaa jaetun ymmärryksen siitä mikä nykyinen tai tuleva yrityksesi oikeastaan on ja mitä se tekee. Business Model Canvaksen avulla on helppo keskustella muiden kanssa liiketoimintamallistasi.
Time
2 tuntia
Complexity
Target group
Startup

Käyttövinkkejä

Voit suunnitella yksinkin bisnesmallisi, mutta mukavampaa ja tehokkaampaa se on ryhmässä, esimerkiksi kollegoiden tai muiden toimialan asiantuntijoiden kanssa. Voit kuvata sekä nykyisen että tulevan bisnesmallisi. 

Voit tulostaa Business Model Canvas pohjan suurelle paperille ja kiinnittää sen seinälle, jossa voitte sitä yhdessä tutkia ja täyttää.  Kirjoita tekstit tarralapulle, jotka voit kiinnittää pohjalle. Silloin voit helposti muuttaa niiden sisältöä tai paikkaa.

Voit hakea inspiraatiota esimerkkinä olevasta Uberistä ja nähdä miten Business Model Canvas toimii käytännössä.

Käyttöohje

Business Model Canvas koostuu yhdeksästä osiosta. Nämä osiot heijastavat yrityksesi eri osia. Luo liiketoimintamallisi täydentämällä osiot seuraavassa järjestyksessä:

Asiakassegmentit

Määritä kohderyhmät ja henkilöt, joita yrityksesi on tarkoitus tavoittaa ja palvella. 

 • Kuka voisi haluta tuotteesi tai palvelusi?
 • Ovat kohdeasiakkaasi yrityksiä vai kuluttajia? 
 • Mitkä ovat asiakkaasi tärkeimmät ominaisuudet? 

Arvo & palvelu

Kuvaa tuotteet tai palvelut, jotka luovat arvoa asiakkaillesi.

 • Mitä tuotteita tai palveluita tarjoat?
 • Minkä asiakkaan ongelman tai tarpeen ratkaiset? 
 • Miksi asiakas ostaisi tuotteesi?

Kanavat

Määritä miten saavutat asiakkaasi arvon tuottamiseksi.

 • Mitä kommunikointi-, jakelu- ja myyntikanavia käytät? 
 • Miten asiakkaat haluavat tulla saavutetuksi?

Asiakassuhteet

Määritä millainen suhde yritykselläsi on asiakkaisiin. Suhde voi vaihdella henkilökohtaisesta 

 • Miten henkilökohtainen suhteesi on asiakkaisiin? 
 • Tarjoaako yrityksesi personoituja vai samankaltaisia tuotteita kaikille asiakkaille?

Tulovirrat

Kuvaa kuinka yrityksesi luo tuloja. Tuotteiden tai palveluiden myynti tai muut toiminnat luovat tulovirtaa. Määritä millainen suhde yritykselläsi on asiakkaisiin. Suhde voi vaihdella henkilökohtaisesta.

 • Mistä asiakkaat nykyisin maksavat? 
 • Millä tavoin asiakas voi maksaa?
 • Miten asiakkaita veloitetaan, kertamaksuna vai erissä? 

Avainresurssit

Määritä yrityksesi tärkeimmät resurssit. Tärkeimmät resurssit voivat olla fyysisiä, taloudellisia, älypääomaa, tai ihmisiä.

 • Mitä resursseja tarvitset tuotteen tai palvelun kehittämiseen ja ylläpitoon? 
 • Mitä resursseja tarvitset jakelukanavien organisoimiseen? 
 • Mitä resursseja tarvitset asiakassuhteiden ylläpitoon?

Avaintoiminnot

Määritä tärkeimmät prosessit tai toiminnot, jotka yrityksesi täytyy suorittaa.

 • Mitä aktiviteetteja tarvitaan tuotteen tai palvelun kehittämiseen ja ylläpitoon? 
 • Mitä aktiviteetteja tarvitaan jakelukanavien organisointiin? 
 • Mitä aktiviteetteja tarvitaan asiakassuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen? 

Yhteistyökumppanit

Kuvaa toimittajat ja yhteistyökumppanit, joista yrityksesi on riippuvainen. Yhteistyökumppanit tuovat resursseja ja voivat auttaa alentamaan riskejä. 

 • Keitä ovat yhteistyökumppanisi ja toimittajasi?
 • Mitä resursseja heiltä hankitaan?
 • Mitä toimintoja yhteistyökumppanisi suorittavat 

Kustannusrakenne

Arvon luominen ja toimittaminen asiakkaille luo kustannuksia. Määritä mitkä ovat keskeisimmät kustannukset liiketoimintamallissasi.

 • Mitkä avainresurssit ovat kalleimmat?
 • Mitkä avainaktiviteetit ovat kalleimmat?